nr 30

Instrukcja: aby wyświetlić treść interesującego nas artykułu proszę kliknąć na jego tytuł

Numer 30
Rousseau – Współczesne odczytania i interpretacje. Część 2
Rousseau: today’s understanding and interpretations
(zobacz cały numer)

ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Dorota Klus-Stańska, Wyjść poza reżim imperatywu rozwojowego. Między inspiracjami Rousseau a wpływem myśli Foucaulta na współczesne studia nad dzieciństwem
Peter Gray, Rousseau’s errors: they persist today in educational theory
Maksymilian Chutorański, Emilu rozwijaj się, albo… Poza edukacyjną dyscyplinę
Dietrich Benner, Dariusz Stępkowski, Pojęcie ukształcalności i jego miejsce w teorii wychowania Jeana Jacquesa Rousseau
Sylwia Różycka-Jaroś, Historyczno-prawna analiza sytuacji dzieci w epoce Rousseau
Małgorzata Kowalik-Olubińska, Jeśli nie naiwność, to co? Próba rekonstrukcji idei dziecka u J.J. Rousseau
Małgorzata Dagiel, Zwodnicza szczerość(?) Jana Jakuba Rousseau czyli narracja jako kreacja i doświadczanie świata
Ewa Szatan, Myśli Jana Jakuba Rousseau o wychowaniu i muzyce – ich reminiscencje w rytmice Emila Jaques-Dalcroze’a
Sylwester Zielka, Rousseau i nowożytne spotkanie z Innym
Wojciech Siegień, Pisarstwo i masochizm Jana Jakuba Rousseau
Alina Kalinowska, Adam Stański, Po co matematykom Jan Jakub Rousseau?

SPRAWOZDANIA
Joanna Dziekońska, Janina Karoń, W poszukiwaniu wspólnego języka. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: Pomyśleć szkołę inaczej/ (Re)thinking school. Uniwersytet Gdański, 25–26 września 2015 r.
Marta Zawichrowska, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Semiotycznej: ZNAK – MYŚL – SŁOWO – DZIEŁO (ze specjalnym udziałem Umberto Eco). Uniwersytet Łódzki, 24–27 września 2015 r.