nr 29

Instrukcja: aby wyświetlić treść interesującego nas artykułu proszę kliknąć na jego tytuł 

Numer 29
Rousseau – współczesne odczytania i interpretacje
Rousseau: today’s understanding and interpretations
(zobacz cały numer)

Dorota Żołądź-Strzelczyk, Kilka uwag o znajomości dzieła Jana Jakuba Rousseau „Emil, czyli o wychowaniu” w Polsce przełomu XVIII i XIX wieku
Krzysztof Jakubiak, Od idei poznania dziecka do pedologii jako nauki o dziecku
Małgorzata Kozak, Obrona nowożytnej koncepcji praw dziecka. Kilka refleksji w kontekście myśli pedagogicznej Jana Jakuba Rousseau
Helena Ostrowicka, Wyznania, Rousseau i dyskurs edukacyjny – zarys badań w perspektywie (post)foucaultowskiej
Irina Manokha, Jean-Jacques Rousseau and his ideas in the spectrum of the pressing challenges of our time: to the postulates of modern psychological and pedagogical interaction
Lucyna Kopciewicz, Jan Jakub Rousseau w naturze/ogrodzie ? Dyskursy natury we współczesnych odczytaniach feministycznych i posthumanistycznych
Anna Wasilewska, Językowy obraz świata w tekstach Jana Jakuba Rousseau. „Wyznania” jako narracyjne konstruowanie tożsamości
Maria Szczepska-Pustkowska, Dziecięce filozofowanie na tle romantycznej wizji szlachetnego dzikusa J.J. Rousseau
Maria Groenwald, Wojciech Siegień, Sprawozdanie z Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji:Aktualne problemy psychologii i pedagogiki we współczesnym świecie. Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów, Moskwa, 23-24 kwietnia 2015 r.
Maria Marcińczuk, Sprawozdanie z cyklu seminariów pt. W poszukiwaniu nowych rozwiązań we wczesnej edukacji: Forum wymiany myśli i doświadczeń. Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław.