nr 28

Instrukcja: aby wyświetlić treść interesującego nas artykułu proszę kliknąć na jego tytuł

Numer 28
Zrekonstruować metodykę: idee – teorie – rozwiązania
Reconstructing methodology: ideas – theories – solutions
(zobacz cały numer)

Jolanta Kruk, Metodyka jako praktyka kulturowa (archetypowa). Ku źródłom zmiany w dydaktyce
Astrid Męczkowska-Christiansen, Socjalizacja poznawcza jako (d)efekt kształcenia szkolnego (na tle rozważań nad kulturowym kontekstem konstruowania struktur poznawczych człowieka)
Hanna Kędzierska, Napiszę Ci bajkę… – budowanie doświadczeń edukacyjnych studentów pedagogiki metodą projektów
Jarosław Jendza, Ewa Zalewska, Piotr Zamojski, Techniczny, epistemologiczny i kulturowy wymiar metod kształcenia. Casus metody Montessori
Adam Jagiełło-Rusiłowski, Zhandarbek Immanchiyev, Intercultural competencies of Polish and Kazakh teachers explored in their Facebook profiles
Jolanta Dyrda, Zmiany modelu poznawczego uczniów w kontekście prac nad e-podręcznikiem
Joanna Nowak, Kompetencje pedagogiczne studentów edukacji wczesnoszkolnej jednym z warunków zmiany rozwojowej uczniów
Kamila Zdanowicz-Kucharczyk, Zastosowanie elementów metody Marii Montessori w tradycyjnym przedszkolu. Refleksja nad badaniami w działaniu z pozycji zewnętrznego obserwatora

Paulina Grzelecka, Dziecko w działaniu – refleksje praktyka
Anna Mallek, Pedagogika muzealna. Cele, idea, kierunek rozwoju i zastosowanie w praktyce na przykładzie „lekcji muzealnej” w polskim muzeum historycznym
Nguyễn Duy Khang, From “Letter to a Teacher”: seeking the implied portraits of a good teacher. A Vietnamese father’s perspective
Joanna Szymczak, Model rozwijania refleksyjności u (przyszłych) nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – założenia, istota, motywy konstruowania i nadawania mu wymiaru praktycznego
Roman Dolata, Na marginesie artykułu Hipoteza – krzywa wiedzy dziecka
Izabela Symonowicz-Jabłońska, W poszukiwaniu „straconych” autorytetów. Recenzja książki Inspiracje pedagogią freinetowską. Tom I: Studia, źródła, wspomnienia dedykowane Halinie Semenowicz, pod red. Aleksandry Semenowicz, Hanny Solarczyk, Agaty Szwech, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014
Jolanta Kruk, Piotr Zamojski, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej „Współczesne problemy kształcenia. Idee – teorie – metodyki”. Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, 20 maja 2014 r.