nr 27

Instrukcja: aby wyświetlić treść interesującego nas artykułu proszę kliknąć na jego tytuł

Numer 27
O dzieciństwie bez przemilczeń
On childhood without concealment
(zobacz cały numer)

Spis treści
Елена В. Беловол, Елена Ю. Шурупова, Злата В. Бойко, Адаптация детей к обучению в первом классе
Нина Л. Сунгурова, Личностные особенности обучающихся в сетевом информационном пространстве
Dorota Klus-Stańska, „Nasz elementarz” – krótki opis daru, który zubaża obdarowanych
Monika Wiśniewska-Kin, Gra pozorów i złudzeń we wczesnoszkolnej edukacji polonistycznej
Мария Кохановская, Здоровье/болезнь ребёнка в интернатном учреждении
Kamil Stępień, Bogdan Stępień, Hipoteza – krzywa wiedzy dziecka
Wojciech Siegień, Sandra Frąckowiak, Poza intymnością rodziców i dzieci. Zbiorowe studium osób oraz kompleks Edypa au rebours
Agnieszka Żyta, Katarzyna Ćwirynkało, Relacje rówieśnicze uczniów z niepełnosprawnością w nauczaniu inkluzyjnym – wybrane problemy
Ewa Lemańska-Lewandowska, Narzędzie doboru zindywidualizowanych strategii utrzymania dyscypliny (ZSUD) w klasie szkolnej
Tatyana Kuzmishina, Dziecko-manipulant w relacji z rodzicami
Janina Karoń, Za zamkniętymi drzwiami klasy szkolnej – przemoc werbalna w komunikacji nauczyciela z dziećmi
Piotr Prósinowski, (Nie)winność literatury, a budowanie tożsamości dziecka. Recenzja książki Tisona Pugha, Innocence, heterosexuality, and the queerness of children’s literature. New York 2011, Routledge
Tomasz Prymak, O patologii i zagrożeniach cyfrowego pokolenia. Recenzja książki Stanisława Kozaka, Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości. Przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i szkołach. Warszawa 2014, Wydawnictwo Difin SA.