nr 26

Numer 26
Wczesna edukacja wobec zmian polityki, rynku i kultury
Early education vis-a-vis changes in politics, market, and culture
(zobacz cały numer)

Spis treści
Eugenia Potulicka, Rynkowy model wczesnej edukacji a stanowisko profesjonalistów – perspektywa globalna
Piotr Zamojski, Simulating education. The bureaucratisation of schooling as a production of the simulacra
Reda Ponelienė, Sigitas Balčiūnas, TV advertising and children’s consumer culture
Анна Алимпиева, Система образования и охрана здоровья: нормативные модели, практики, самосохранительное поведение обучающихся
Anna Ciepielewska-Kowalik, Rola sektora publicznego oraz prywatnego (for i non-profit) w zmniejszaniu różnic w edukacji przedszkolnej w Polsce AD 2013. Zmodyfikowany model mieszany czy prywatyzacja usług przedszkolnych?
Mirosław Dąbrowski, Analiza uczniowskich błędów – narzędzie polityki edukacyjnej kraju?
Marzenna Nowicka, Marta Śliwa, Culturally programmed space of nursery – where we are going?
Beata Adrjan, Założenia programowe jako kontekst kultury szkoły (w perspektywie prawdy i czasu) na przykładzie Polski i Ukrainy
Urszula Dernowska, Konstruowanie kultury osiągnięć w szkole
Janina Zawadowska , Jak Walijczycy reformują swoją oświatę?
Małgorzata Dagiel, Małgorzata Kowalik-Olubińska, Sprawozdanie z Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej: W świetle i cieniu idei Jana Jakuba Rousseau. Uniwersytet Gdański, 6–7 października 2014 r