nr 25

Numer 25
Nauczyciel wczesnej edukacji: od praktyk do profesjonalizacji
The early education teacher: from practice to professionalisation
(zobacz cały numer)

Spis treści
Leah O’Toole, Cooperative learning in Initial Teacher Education: student experiences
Małgorzata Wójcik, W poszukiwaniu modelu praktyk nauczycielskich – z doświadczeń i refleksji nauczyciela akademickiego (pedagoga praktyk)
Katarzyna Stawiarska, Maria Kielar-Turska, Kategoria rodziny w słowniku dzieci okresu średniego dzieciństwa. Ujęcie diachroniczne
Hana Stadlerová, An integration of art education into preschool instruction
Anne Ryan, Agnieszka Nowak-Łojewska, Knowledge in the teaching-learning process – from meeting standards to reflecting on standards
Aleksandra Maj, Metoda projektów jako strategia wcielania w praktykę idei wyłaniającego się programu
Zdzisław Aleksander, The concept of teachers’ learning in the field of early education. From the Freinet pedagogy to the training of academic teachers
Barbara Bilewicz-Kuźnia, Sprawozdanie z 6th Biennial Conference of International Froebel Society. Canterbury, 26–28 czerwca 2014 r.
Halina Rotkiewicz, Sprawozdanie z XI Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Warszawa, 3 kwietnia 2014 r.