nr 24

Numer 24
Dziecko w œwiecie liczb i komputerów. Częœć II
The child in the world of numbers and computers. Part II
(zobacz cały numer)

Spis treści
Greg Conderman, Myoungwhon Jung, Using technology to support effective instruction in early childhood settings
Min Li, Xiaoping Yang, Mathematics learning for school readiness of kindergarteners in the western rural area of China – taking county S as an example
Kristina Prozesky, Lauren Cifuentes, The Montessori approach to integrating technology
Kongchao He, Guoqiang Ying, Xiaoping Yang, Opportunities and risks: A case study of young urban children’s online life in China
Mirosław Dąbrowski,Małgorzata Żytko, Pakiet edukacyjny „Gramy w piktogramy” – pomysł na wspieranie edukacji matematycznej dzieci i jego wykorzystanie w praktyce szkolnej
Małgorzata Makiewicz, Photography in elementary education. Constructing the meaning of the concept of symmetry in the process of interiorization and exteriorization
Elżbieta Mrożek, „Uchwycić kopię” czy podjąć własną aktywność myślową? O nauczaniu porównywania różnicowego i ilorazowego w szkole
Joanna Dziekońska, Komunikacja „cyfrowych tubylców” za pośrednictwem telefonu komórkowego
Katarzyna Wojcieszek, Maths on display po polsku, czyli matematyczne prezentacje na lekcjach
w klasie III
Magdalena Milczewska, Edukacja matematyczna w wybranych programach wychowania przedszkolnego
Beata Adrjan, Alina Kalinowska, Tylko we Lwowie… Etnograficzne zapiski podróży w czasie i przestrzeni